Shark FC

Đặng Đình Bảo Anh 0902502092 [email protected] 11 usuario Otros 15-20 Fútbol
Introducción

Đội bóng với niềm đam mê lớn về môn bóng đá. Luôn mong muốn trải nghiệm những điều mới mẻ về bóng đá.

Uniforme 1
Uniforme 2
Uniforme 3

Área activa

: 07:00 - Domingo
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam