GIẢI BÓNG ĐÁ LỄ HỘI CHÙA THƯỢNG PHƯỜNG TÂN DÂN - TRANH CÚP NAM VIỆT 2024

Fase de grupos 7 por lado HDT Media Sân bóng phường Tân Dân, Thượng Chiểu, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam

15 / 15
8 Equipo 915 ver

Equipo es el campeón

FC DUY TÂN

0 %  (0)

FC NAM VIỆT

0 %  (0)

FC PHÚ THỨ

0 %  (0)

FC TRƯỜNG PHÚC

0 %  (0)

FC TÂN DÂN 1

0 %  (0)

FC TÂN DÂN 2

0 %  (0)

FC ÔTÔ

0 %  (0)

FC ĐOÀN KẾT

0 %  (0)