Giải bóng đá Sinh viên Thanh Hoá tại phía Nam lần 4 -2023

Fase de grupos 5 por lado hoàng mai xuân Sân bóng An Lộc

24 / 24
10 Equipo 1259 ver

Fase de grupos: Hay 2 grupos y 20 partidos.
Fase de eliminación: Hay 4 equipos para pasar a la fase de grupos y 4 partidos.

Ronda
Grupo A
1 Ronda 1
15:30 28/05/2023
SV NGA SƠN
1 - 2
SV NÔNG CỐNG
2 Ronda 1
16:30 28/05/2023
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
5 - 8
SV ĐÔNG SƠN
1 Ronda 2
15:30 04/06/2023
SV TRIỆU SƠN
6 - 0
SV NÔNG CỐNG
2 Ronda 2
16:30 04/06/2023
SV NGA SƠN
0 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 Ronda 3
15:30 11/06/2023
SV TRIỆU SƠN
0 - 3
SV ĐÔNG SƠN
2 Ronda 3
16:30 11/06/2023
SV NÔNG CỐNG
1 - 4
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 Ronda 4
15:30 18/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
7 - 3
SV NGA SƠN
2 Ronda 4
16:30 18/06/2023
SV TRIỆU SƠN
1 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 Ronda 5
16:30 25/06/2023
SV TRIỆU SƠN
4 - 3
SV NGA SƠN
2 Ronda 5
16:30 25/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
3 - 0
SV NÔNG CỐNG
Ronda
Grupo B
1 Ronda 1
15:30 28/05/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
5 - 1
SV ĐHSP KỸ THUẬT
2 Ronda 1
16:30 28/05/2023
SV ĐH BÁCH KHOA
2 - 3
SV QUẢNG XƯƠNG
1 Ronda 2
15:30 04/06/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 - 0
SV ĐH BÁCH KHOA
2 Ronda 2
16:30 04/06/2023
SV HẬU LỘC
5 - 2
SV ĐHSP KỸ THUẬT
1 Ronda 3
15:30 11/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV QUẢNG XƯƠNG
2 Ronda 3
16:30 11/06/2023
SV ĐHSP KỸ THUẬT
3 - 11
SV ĐH BÁCH KHOA
1 Ronda 4
15:30 18/06/2023
SV HẬU LỘC
1 - 1
SV ĐH BÁCH KHOA
2 Ronda 4
16:30 18/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
4 - 2
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
1 Ronda 5
15:30 25/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 Ronda 5
15:30 25/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
15 - 3
SV ĐHSP KỸ THUẬT
Ronda
Ronda 1
1 Grupo A
15:30 28/05/2023
SV NGA SƠN
1 - 2
SV NÔNG CỐNG

3 Grupo B
15:30 28/05/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
5 - 1
SV ĐHSP KỸ THUẬT

2 Grupo A
16:30 28/05/2023
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
5 - 8
SV ĐÔNG SƠN

4 Grupo B
16:30 28/05/2023
SV ĐH BÁCH KHOA
2 - 3
SV QUẢNG XƯƠNG

Ronda 2
1 Grupo A
15:30 04/06/2023
SV TRIỆU SƠN
6 - 0
SV NÔNG CỐNG

4 Grupo B
15:30 04/06/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 - 0
SV ĐH BÁCH KHOA

2 Grupo A
16:30 04/06/2023
SV NGA SƠN
0 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

3 Grupo B
16:30 04/06/2023
SV HẬU LỘC
5 - 2
SV ĐHSP KỸ THUẬT

Ronda 3
1 Grupo A
15:30 11/06/2023
SV TRIỆU SƠN
0 - 3
SV ĐÔNG SƠN

3 Grupo B
15:30 11/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV QUẢNG XƯƠNG

2 Grupo A
16:30 11/06/2023
SV NÔNG CỐNG
1 - 4
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

4 Grupo B
16:30 11/06/2023
SV ĐHSP KỸ THUẬT
3 - 11
SV ĐH BÁCH KHOA

Ronda 4
3 Grupo B
15:30 18/06/2023
SV HẬU LỘC
1 - 1
SV ĐH BÁCH KHOA

2 Grupo A
15:30 18/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
7 - 3
SV NGA SƠN

1 Grupo A
16:30 18/06/2023
SV TRIỆU SƠN
1 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

4 Grupo B
16:30 18/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
4 - 2
SV ĐH CÔNG NGHIỆP

Ronda 5
3 Grupo B
15:30 25/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV ĐH CÔNG NGHIỆP

4 Grupo B
15:30 25/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
15 - 3
SV ĐHSP KỸ THUẬT

1 Grupo A
16:30 25/06/2023
SV TRIỆU SƠN
4 - 3
SV NGA SƠN

2 Grupo A
16:30 25/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
3 - 0
SV NÔNG CỐNG