U18 C1

Hoàng Nhân 0939798800 No actualizado 29 usuario Intermedio 15-20 Fútbol
Introducción
nơi hội tụ các e nhỏ đam mê bóng đá độ tuổi từ 15-20 tuổi
đạo đức tốt- không đá xấu - vui chơi học hỏi thoả sức đam mê
Uniforme 1
Uniforme 2
Uniforme 3

Área activa

: 16:00 - Domingo 16:00 - Sábado 19:00 - Lunes 19:00 - Martes 19:00 - Miércoles 19:00 - Jueves 19:00 - Viernes
No actualizado