FC Hanoi Startup Brothers

Mr. Tuan Minh - No actualizado 22 usuario Intermedio 25-30 Fútbol
Introducción

- Sân chơi Bóng đá, Thể dục thể thao hàng tuần cho đội ngũ Lãnh đạo và Quản lý (Giám đốc - Directors, C-Level: CEO, CTO, CMO, … Quản lý – Manager: Trưởng/phó phòng/ban/khối ) các công ty tại Hà Nội, ưu tiên các công ty Công nghệ (ICT).

- Có sức khỏe để kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống.

- Giao lưu mở rộng quan hệ trong công việc, cuộc sống.

Uniforme 1
Uniforme 2
Uniforme 3

Área activa

: 20:00 - Martes
Sân bóng ĐH Sư Phạm Hà Nội, Cầu Giấy.